Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum a Polc.eu (továbbiakban weboldal) illetve az ehhez szorosan tartozó közösségi platformok felhasználásának feltételeit határozza meg. A weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével, ön elfogadja az ebben a dokumentumban foglaltakat.

A szerzői jogi védelem

 • Amennyiben egy felhasználó saját tartalmat tölt fel a weboldalra, automatikusan szerzőnek minősül.
 • A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta, vagyis a szerzőt. Fanfiction esetében, az adott mű szerzői jogi védelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül – más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van. Amennyiben az oldal tulajdonosai, vagy adminjai úgy ítélik meg, hogy egy adott mű, nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, eltávolíthatják azt a weboldalról.
 • A szerző kijelenti, hogy az oldalra feltöltött tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal.
 • A szerző feltöltött tartalom esetében engedélyt ad a weboldalnak arra, hogy a művét ingyen hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára.
 • A weboldal tulajdonosai vállalják, hogy semmilyen anyagi juttatásban nem részesülnek a szerzők által közzétett tartalmakra vonatkozóan.
 • A weboldal tulajdonosai továbbá vállalják, hogy a szerzőt, aki saját tartalmat tölt fel szerzőként tűntetik fel.
 • A szerzőnek joga van bejelentés nélkül saját tartalma törlésére.
 • Az oldal tulajdonosainak, és az admin szerepkörrel rendelkező felhasználóknak jogukban áll a feltöltött tartalmat törölni, vagy módosítani, ha az nem felel meg a magyar helyesírás alapvető szabályainak, vagy az oldal által közvetítendő értékeknek.
 • További vita esetén 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó.

Felhasználói magatartás

A regisztrációval a felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata közben az alábbiak szerint jár el:

 • Nem sérti meg más személyiségi jogait.
 • Nem sérti meg szerzői tulajdonhoz fűződő jogot.
 • Nem tesz másokat sértő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket, sem a weboldalon, sem az ahhoz tartozó közösségi platformokon.
 • Nem tölt fel biztonsági problémákat okozó fájlokat a weboldalra, és semmilyen módon nem veszélyezteti a weboldal meglétét.

Ha a felhasználó a fentiekben leírtakat akár egy pontban is megsérti, a tulajdonosoknak, vagy az admin szerepkörrel rendelkező felhasználóknak joguk van a sértő magatartást tanúsító felhasználót, kizárni a rendszerből.

 

Változtatások

 

A Polc.eu tulajdonosai kijelentik, hogy a felhasználási feltételek módosítási jogát fenntartják, változtatások esetén, megfelelő tájékoztatásban részesítik a felhasználókat.

 

Felelősségvállalás

 

A felhasználó kijelenti, hogy felelősséget vállal a weboldalra feltöltött tartalmáért, és a weboldalon tanúsított magatartásáért, vállalja annak esetleges következményeit. A weboldal tulajdonosai kijelentik, hogy nem tudnak felelősséget vállalni, a hatáskörükön kívül eső hibákért.