Gondolatok helyesírása

A gondolatok kifejezésének számos módja ismert. Visszatérő kérdés és probléma is egyben, hogy mi a helyes módja a gondolatban elhangzó mondatok írásának. Ahány író/szerkesztő, annyi féle megoldást olvashatunk, így nézzünk most néhány bevett szokást erre már kiadott könyvekből vett példákon keresztül.

Igekötős igék

Gyakori vesszőhibák

A vesszők helyének meghatározásával kapcsolatban rengeteg tévhit terjeng, mint például az, hogy az és, hogy vagy a mint szó elé mindig kell vesszőt rakni. A helyzet ennél kicsit bonyolultabb. Álljon itt most néhány gyakori eset a teljesség igénye nélkül.

Mondatvégi írásjelek használata

A mondatvégi írásjelek szerepe sokrétű. Egyrészt használjuk arra, hogy tagoljuk a mondanivalónkat, másrészt ezekkel utalhatunk hanglejtésre, beszédszünetekre, melyek igen fontosak a mondanivalónk szempontjából. Ha nem a megfelelő mondatvégi írásjelet használjuk, könnyen megeshet, hogy az olvasó teljesen máshogyan értelmezi mondandónkat, mint ahogyan azt mi átadni szerettük volna. A továbbiakban igyekszünk néhány kételyt eloszlatni ezzel a témával kapcsolatban.

Karakterábrázolás

A fülszövegről

Az adminokról

A párbeszédekről

Idegen szavak toldalékolása

Az írásjelekről