Gondolatok helyesírása

A gondolatok kifejezésének számos módja ismert. Visszatérő kérdés és probléma is egyben, hogy mi a helyes módja a gondolatban elhangzó mondatok írásának. Ahány író/szerkesztő, annyi féle megoldást olvashatunk, így nézzünk most néhány bevett szokást erre már kiadott könyvekből vett példákon keresztül.

Az adott gondolat a leíró részbe ékelődik be

Az ilyen esetekben annyi különbözteti meg az ilyen mondatokat, hogy egészen egyszerűen dőlttel szedik a gondolatban elhangzó mondatot.

A hangja lágy volt, de kiérződött belőle a szemrehányás: bőven vannak emberek ebben az országban, akik valóban betegek, és élni akarnak. Elveszi tőlük az időnket. – Nyomodban vagyok, Mark Edwards

Carys lepillant Lajkára, akit az űrmitológia egyik legjelesebb szereplője után nevezett el, és nem tudja magát rászánni a válaszra. Az űr valóban mindenkit megváltoztat. Carys még nem merte ebből a perspektívából szemügyre venni önmagát. – 90 perc, Katie Khan

A gondolatot vesszővel választják le a mondat többi részéről

Ebben az esetben is dőlttel szedik a gondolatokat, azonban itt tagmondatként, vesszővel van leválasztva. Ez az egyik leggyakoribb eset.

– Gyönyörű hely – mondta lelkesen Ullman. – Tulajdonképpen élvezem is, ha dicsekedhetek vele. Azt meghiszem, gondolta Wendy. – A ragyogás, Stephen King

Ez a lány indulatos természet, gondolta Dan. – Álom doktor, Stephen King

Mi a jó franc történhetett ezzel a Fischerrel?, tűnődtem, miközben a következő lapért nyúltam. – A hasadék, Jozef Karika

Nem vagyok már gyerek, gondolom. Nincs szükségem a helyeslésére. – Ismerősnek jelölt, Laura Marshall

Előfordul olyan eset, amikor sima kettősponttal választják el

Arra gondolt: Ha iszom, a Panoráma győz. Még akkor is, ha a kazán felrobbanása után porig égett. – Álom Doktor, Stephen King

Csak erre tudok gondolni: A gyönyörű fogaid! – Girl in Pieces, Kathleen Glasgow

Mert újra és újra ugyanaz a gondolat kering a fejemben: Hiányzik anyu. Hiányzik anyu. Annyira hiányzik! – Utóirat: Még mindig szeretlek, Jenny Han

A gondolatok idézőjeles megkülönböztetése

Fontos észben tartani ebben az esetben, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelően, a kezdő idézőjel alul helyezkedik el, míg a berekesztő felül.

„A világom” – ismételte magában a szót. – Tűzharc, Karen Traviss

Gondolatjeles írás

Ó, Leonard – gondolom magamban. Nyakig ülök a zűrben. – Girl in Pieces, Kathleen Glasgow

– Nem voltunk – felelte Thane. De nem csak róla van szó – tette hozzá magában. – Elveszett csillagok, Claudia Gray